МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ПРАВА» (для бакалаврів)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; вид-во "Форт"
Анотація
Методичні матеріали містять тематичний план, зміст самостійної роботи з дисципліни «Основи права», питання для самоконтролю, теми рефератів, а також список літератури. Основними етапами самостійної роботи визначено: планування, самоконтроль, контроль швидкості та ефективності виконання роботи та оцінювання, що викликає задоволення своєю роботою та результатами навчання – отриманими знаннями. Методические материалы содержат тематический план, содержание самостоятельной работы по дисциплине «Основы права», вопросы для самоконтроля, темы рефератов, а также список литературы. Основными этапами самостоятельной работы определены: планирование, самоконтроль, контроль скорости и эффективности выполнения работы и оценки, что вызывает удовлетворение своей работой и результатами обучения - полученными знаниями.The methodological materials contain a thematic plan, the content of independent work in the discipline "Fundamentals of Law", questions for self-control, topics of essays, as well as a list of used literature. The main stages of independent work: planning, self-control, control speed and efficiency of performance and evaluation of work.
Опис
Ключові слова
самостійна робота, методичні матеріали, самоконтроль, правове регулювання, самостоятельная работа, методические материалы, самоконтроль, правовое регулирование, independent work, methodical materials, self-control, legal regulation
Цитування
Васильєва М. В. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи Права» (для бакалаврів) / М. В. Васильєва, М. О. Сємко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди . – Харків : Форт, 2019. – 26 с.