Шляхи формування культури миру і толерантності у дітей в закладах загальної середньої освіти в умовах військового конфлікту в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Асоціація російськомовних вчених штату Масачусетс, м. Бостон, США
Анотація
В статті розглянуто причини існування та посилення буллінгу в освітньому середовищі, культури війни та інтолерантності в закладах середньої освіти, існування різних причин культури війни в дитячому середовищі: психологічних, педагогічних, соціально-педагогічних, правових, економічних та матеріальних, соціальних. Це вимагає підготовки педагогічних працівників до такої роботи, якої раніше не надавав жодний заклад вищої педагогічної освіти – педагогів не готували до роботи в умовах війни. Є необхідність спільної та диференційованої роботи всіх педагогічних працівників за єдиною моделлю в школі та громаді, яка об’єднує в собі всі напрямки роботи, всіх фахівців в громаді і закладі середньої освіти, включає дітей і батьків в спільну роботу. В статье рассмотрены причины существования и усиления буллинга в образовательной среде, культуре войны и интолерантности в заведениях среднего образования, существовании различных причин культуры войны в детской среде: психологических, педагогических, социально-педагогических, правовых, экономических и материальных , социальных. Это требует подготовки педагогических работников к такой работе, которую раньше не предоставляло ни одно заведение высшего педагогического образования – педагогов не готовили к работе в условиях войны. Есть необходимость совместной и дифференцированной работы всех педагогов по единой модели в школе и общине, которая объединяет в себе все направления работы, всех специалистов в общине и заведении среднего образования, включает детей и родителей в совместную работу. The article examines the reasons for the existence and intensification of bullying in the educational environment, war culture and intolerance in secondary education institutions, the existence of different causes of war culture in children: psychological, pedagogical, socio-pedagogical, legal, economic and material , social. This requires training of pedagogical staff to do the kind of work that no higher pedagogical education institution has ever done before - teachers are not trained to work in a war situation. There is a need for joint and differentiated work by all educators on a single model in school and in the community that integrates all areas of work, all specialists in the community and in the secondary education institution, that includes children and parents in the joint work.
Опис
Ключові слова
формування культури миру, толерантність у дітей, буллінг, військовий конфлікт, формирование культуры мира, толерантность у детей, буллинг, военный конфликт, building a culture of peace, tolerance in children, bullying, military conflict
Цитування
Трубавіна І. М. Шляхи формування культури миру і толерантності у дітей в закладах загальної середньої освіти в умовах військового конфлікту в Україні / І. М. Трубавіна // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. кол. монографія / Всесвіт. наук. ноосферно-онтолог. тов-во, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Асоц. рос. вчених штату Масачусетс [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 352–355.