ІДІОСТИЛЬ СЕРГІЯ ЖАДАНА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «ІНТЕРНАТ»)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено ідіостиль Сергія Жадана. Наведено ключові характеристики індивідуального стилю автора. Зазначено, що ідіостиль Сергія Жадана вирізняє його з-поміж інших авторів, є унікальною й неповторною рисою його письменницького стилю. У своїх романах автор поєднує елементи регіональної культури, життєвий досвід і загальнолюдські цінності, створюючи твори з багатовимірним і універсальним змістом. Ідіостиль Жадана є важливою складовою не лише творчості самого письменника, а й української літератури в цілому. Завдяки йому Жадан зумів отримати визнання у багатьох країнах, а його творчість користується популярністю серед читачів. The publication examines the idiostyle of Serhiy Zhadan. The key characteristics of the author's individual style are given. It is noted that Serhiy Zhadan's idiostyle distinguishes him from other authors and is a unique and unique feature of his writing style. In his novels, the author combines elements of regional culture and life experience and universal human values, creating works with multidimensional and universal content. Zhadan's idiosyncratic style is important a component not only of the work of the writer himself, but also of Ukrainian literature as a whole. Thanks to him, Zhadan managed to gain recognition in many countries, and his work is popular among readers.
Опис
Ключові слова
ідіостиль, Жадан С., історія української літератури, idiostyle, S. Zhadan, history of Ukrainian literature
Цитування
Грида В. С. Ідіостиль Сергія Жадана (на матеріалі роману «Інтернат») / В. С. Грида // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 33–41.