СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЕТНІЧНИХ МЕНШИН В УСРР 1920-х – ПОЧАТКУ 1930-х РОКІВ

dc.contributor.authorГерасіменко, Г. Ю.
dc.date.accessioned2024-02-24T10:24:14Z
dc.date.available2024-02-24T10:24:14Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ роботі систематизовано і узагальнено розрізнені дані про соціально-економічне становище етнічних спільнот УСРР у 1920-х – на початку 1930-х pp., з’ясовано причини трансформації умов господарського розвитку етнічних меншин, визначено чинники, що справляли на нього найбільший вплив. Доведено, що заходи партійно-державних органів у 1920-ті роки щодо соціально-економічного розвитку етнічних меншин були тактичним маневром з метою схилити їх на бік радянської влади. The work systematizes and summarizes disparate data on the socio-economic situation of the ethnic communities of the USSR in the 1920s - early 1930s, finds out the reasons for the transformation of the conditions of economic development of ethnic minorities, and determines the factors that had the greatest impact on it. It has been proven that the measures taken by party-state bodies in the 1920s regarding the socio-economic development of ethnic minorities were a tactical maneuver aimed at swaying them to the side of the Soviet government.
dc.identifier.citationГерасіменко Г. Ю. Соціально-економічне становище етнічних меншин в УСРР 1920-х – початку 1930-х років : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / Г. Ю. Герасіменко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. історії України. – Харків, 2024. – 78 с. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14085
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectетнічна меншина
dc.subjectіндустріалізація
dc.subjectколективізація
dc.subjectкооперація
dc.subjectкустарно-ремісниче виробництво
dc.subjectнаціонально-адміністративна одиниця
dc.subjectнова економічна політика
dc.subjectполітика коренізації
dc.subjectсільське господарство
dc.subjectethnic minority
dc.subjectindustrialization
dc.subjecthandicraft production
dc.subjectnational administrative unit
dc.subjectnew economic policy
dc.subjectindigenization policy
dc.subjectagriculture
dc.titleСОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЕТНІЧНИХ МЕНШИН В УСРР 1920-х – ПОЧАТКУ 1930-х РОКІВ
dc.title.alternativeSocio-economic situation of ethnic minorities in the USSR in the 1920s – early 1930s
dc.typeOther
Файли
Колекції