СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЕТНІЧНИХ МЕНШИН В УСРР 1920-х – ПОЧАТКУ 1930-х РОКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі систематизовано і узагальнено розрізнені дані про соціально-економічне становище етнічних спільнот УСРР у 1920-х – на початку 1930-х pp., з’ясовано причини трансформації умов господарського розвитку етнічних меншин, визначено чинники, що справляли на нього найбільший вплив. Доведено, що заходи партійно-державних органів у 1920-ті роки щодо соціально-економічного розвитку етнічних меншин були тактичним маневром з метою схилити їх на бік радянської влади. The work systematizes and summarizes disparate data on the socio-economic situation of the ethnic communities of the USSR in the 1920s - early 1930s, finds out the reasons for the transformation of the conditions of economic development of ethnic minorities, and determines the factors that had the greatest impact on it. It has been proven that the measures taken by party-state bodies in the 1920s regarding the socio-economic development of ethnic minorities were a tactical maneuver aimed at swaying them to the side of the Soviet government.
Опис
Ключові слова
етнічна меншина, індустріалізація, колективізація, кооперація, кустарно-ремісниче виробництво, національно-адміністративна одиниця, нова економічна політика, політика коренізації, сільське господарство, ethnic minority, industrialization, handicraft production, national administrative unit, new economic policy, indigenization policy, agriculture
Цитування
Герасіменко Г. Ю. Соціально-економічне становище етнічних меншин в УСРР 1920-х – початку 1930-х років : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / Г. Ю. Герасіменко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. історії України. – Харків, 2024. – 78 с. + дод.
Колекції