ПРИНЦИПИ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В СПАДЩИНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ (ДО 300-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Г. С. СКОВОРОДИ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-17
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва; ТОВ «Друкарня Мадрид»
Анотація
У публікації проаналізовано багатогранну спадщину Григорія Савича Сковороди, яка показує, що у своїх творах мислитель визначив поняття музики, фольклору і філософії, розкрив їх роль в духовному розвитку людської особистості і на цій основі обґрунтовував принципи музично-педагогічного виховання, на які спирався в теоретичних розробках і практичній діяльності на Слобожанщині. The publication analyzes the multifaceted heritage of Hryhoriy Savych Skovoroda, which shows that in his works the thinker defined the concepts of of music, folklore and philosophy, revealed their role in the spiritual development of the human personality and, on this basis, substantiated the principles of musical and pedagogical education, which he relied on in his theoretical developments and practical activities in Slobozhanshchyna.
Опис
Ключові слова
музично-педагогічне виховання, українська культура, музично-педагогічна спадщина, Г. С. Сковорода, духовний розвиток, musical and pedagogical education, Ukrainian culture, musical and pedagogical heritage, H. S. Skovoroda, spiritual development
Цитування
Бакай С. Принципи музично-педагогічного виховання особистості як елемент традиційної культури українського народу в спадщині Григорія Сковороди (до 300-річчя від дня народження Г. С. Сковороди) / С. Бакай // Традиційна культура в умовах глобалізації: виклики війни : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 17–18 черв. 2022 р. – Харків : Друкарня Мадрид, 2022. – С. 11–17.