"Темна екологія" Тімоті Мортона: постполітика солідарності людей і не людей

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В рефлексії Тімоті Мортона глибинна екологічна криза сучасності крізь призму алармізму і катастрофізму віддзеркалюється концептом «Темної екології». «Темна екологія» Т. Мортона є закликом вийти за рамки сучасної гуманітаристики і радикально переосмислити відносини людини і природи, переосмислити кордони між двома світами – «світом людей» та «світом не-людей», що оприявнює контури новітньої політики та етики, – постполітику, яка у постлюдському майбутньому ґрунтуватиметься на солідарності, спорідненості та рівності між людьми і не-людьми. In the reflection of Timothy Morton, the deep ecological crisis of modern times through the prism of alarmism and catastrophism is reflected by the concept of "Dark Ecology". T. Morton's "Dark Ecology" is a call to go beyond the framework of modern humanitarianism and radically rethink the relationship between man and nature, rethink the boundaries between two worlds - the "world of people" and the "world of non-humans", which reveals the contours of modern politics and ethics - post-politics , which in the post-human future will be based on solidarity, kinship and equality between humans and non-humans.
Опис
Ключові слова
Тімоті Мортон, постполітика, постлюдське майбутнє, Timothy Morton, рost-рolitics, post-human future
Цитування
Калюжна Ю. І. "Темна екологія" Тімоті Мортона: постполітика солідарності людей і не людей / Ю. І. Калюжна // Scientific Collection «InterConf». – 2022. – № 123: Science in the Environment of Rapid Changes» : рroceedings of the 1 st International Scientific and Practical Conference, Brussels, September 6-8, 2022. – Brussels : De Boeck, 2022. – Р. 103–107.