Структура системи позашкільної освіти в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
SWorld & D.A. Tsenov Academy of Economics
Анотація
Стаття присвячена вивченню питання структури системи позашкільної освіти в Україні на сучасному етапі. Зроблено огляд структурно-змістовних компонентів позашкільної освіти у педагогіці. Статья посвящена изучению вопроса структуры системы внешкольного образования в Украине на современном этапе. Произведен обзор структурно-содержательных компонентов внешкольного образования в педагогике. The article is devoted to the study of the structure of extracurricular education in Ukraine at the present stage. An overview of the structural and substantive components of extracurricular education in pedagogy.
Опис
Ключові слова
позашкільна освіта, компоненти, навчання, виховання, розвиток, соціалізація, внешкольное образование, компоненты, обучение, воспитание, развитие, социализация, extracurricular education, components, training, education, development, socialization
Цитування
Коваленко В. Є. Структура системи позашкільної освіти в Україні / В. Є. Коваленко // SWorldJournal. – Svishtov, Bulgaria, 2020. – Iss. 6, Р. 4. – Рр.103–107.