Алгебра у таблицях

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ ТО "Гімназія"
Анотація
Навчальний посібник може бути використаний як учнями для повторення шкільного курсу алгебри, початків аналізу й комбінаторики, так і вчителями на уроці під час узагальнення тієї чи іншої теми незалежно від того, за якими підручниками алгебри і початків аналізу для середньої школи вони працюють. У посібнику логічно впорядковано й систематизовано той мінімум основних і додаткових даних зі шкільного курсу алгебри, початків аналізу й комбінаторики, який дає змогу розв’язувати різноманітні задачі, які пропонують у завданнях державної підсумкової атестації або зовнішнього незалежного оцінювання з математики. The tutorial can be used as students for repetition of the algebra school course, the beginnings of analysis and combinatorics, and teachers in the lesson during a generalization of a particular topic, regardless of what textbooks of algebra and the beginnings of analysis for high school they work. The manual logically and systematizes the minimum of basic and additional data from the algebra school course, the beginnings of analysis and combinatorics, which allows to solve the various tasks that they offer in the tasks of state final certification or external independent assessment in mathematics.
Опис
Ключові слова
алгебра, формули, таблиці, математичні визначення, шкільний курс, навчальні посібники, комбінаторика, зовнішнє незалежне оцінювання, algebra, formulas, Tables, Mathematical definitions, School course, Tutorial, combinatorics, independent external evaluation
Цитування
Нелін Є. П. Алгебра у таблицях : навч. посіб. для учнів 7–11 кл. / Є. П. Нелін. – 8-ме вид. – Харків : Гімназія, 2020. – 128 с. : іл.