Внесок освітян у профілактику злочинності 1920-х – початку 1930-х років

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті здійснено аналіз внеску освітян у профілактику дитячої злочинності у 1920-х – початку 1930 років. Дитяча злочинність розглядається окремо від дитячої безпритульності й бездоглядності, аби сфокусуватися саме на ситуації впливу освітян, їхнього авторитету та досвідченості в боротьбі із дитячими правопорушеннями. The article analyzes the contribution of educators to the prevention of child crime in the 1920s and early 1930s. Child crime is considered separately from child homelessness and neglect in order to focus specifically on the situation of the influence of educators, their authority and experience in the fight against children's delinquency.
Опис
Ключові слова
дитяча злочинність, освітяни, правопорушення, профілактика злочинності, juvenile delinquency, educators, offenses, crime prevention
Цитування
Яворський А. Р. Внесок освітян у профілактику злочинності 1920-х – початку 1930-х років / А. Р. Яворський // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали наук. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народж. д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 272–279.