Розвиток ідей естетичного виховання засобами танцю

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто естетичне виховання засобами танцювального мистецтва. Рухова активність є одним із компонентів здорового способу життя, сприяє розвитку думок і почуттів. Через танець реалізується задум, який розкривається через пантоміму, відповідні пластичні рухи, живі і дійові образи. Проблема естетичного виховання хвилювала людей у різні часи і її подальше вирішення залишається актуальним завданням і для сьогодення. The article deals with aesthetic education by means of dance art. Motor activity is one of the components of a healthy lifestyle, promotes the development of thoughts and feelings. Through dance, the idea is realized, which revealed through pantomime, appropriate plastic movements, live and action images. The problem of aesthetic education has worried people at different times and its further solution remains an urgent task for the present.
Опис
Ключові слова
естетичне виховання, педагогічні ідеї, танець, aesthetic education, pedagogical ideas, dance
Цитування
Новіцька В. Розвиток ідей естетичного виховання засобами танцю / В. Новіцька, В. Яліна // Персоналії у науково-педагогічному дискурсі : матеріали наук.-практ. конф. здобувачів першого (бакалавр.), другого (магістер.), третього (освіт.-наук.) рівнів вищ. освіти, Харків, верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 73–76.