Застосування автентичних відеоматеріалів на уроках англійської мови в середній школі як засіб мотивації учнів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуто використання у роботі автентичних відеоматеріалів над різними аспектами мови та на різних етапах навчання. Як наслідок, у учнів зростає мотивація до вивчення англійської мови, завдяки чому досягається очевидний прогрес у розвитку мовленнєвої компетентності, а також такі матеріали допомагають подолати психологічний бар’єр в спілкуванні. Рассмотрено использование в работе аутентичных видеоматериалов над различными аспектами языка и на разных этапах обучения. Как следствие, у учащихся растет мотивация к изучению английского языка, благодаря чему достигается очевидный прогресс в развитии речевой компетентности, а также такие материалы помогают преодолеть психологический барьер в общении. The use of authentic videos in the work on different aspects of language and at different stages of learning is considered. As a consequence, students' motivation to learn English increases, which results in obvious progress in the development of speech competence, and such materials help to overcome psychological barriers in communication.
Опис
Ключові слова
автентичні відеоматеріали, уроки англійської мови, мотивація учнів, магістерські роботи, аутентичные видеоматериалы, уроки английского языка, мотивация учащихся, магистерские работы, authentic videos, еnglish lessons, student motivation, master's works
Цитування
Кукленко М. Застосування автентичних відеоматеріалів на уроках англійської мови в середній школі як засіб мотивації учнів / М. Кукленко // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 43–44.