ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах визначено основні педагогічні умови формування фізичної компетентності учнів та їх особливості. The theses define the main pedagogical conditions for the formation of physical competence of students and their features.
Опис
Ключові слова
фізична компетентність, педагогічні умови, здобувачі освіти, physical competence, pedagogical conditions, students
Цитування
Масич В. В. Педагогічні умови формування фізичної компетентності / В. В. Масич, Т. В. Потапова // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 280–283.