Структурні особливості британської ергонімії кондитерської галузі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто особливості дериваційної структури сучасних британських ергонімів кондитерської галузі. Матеріалом для аналізу є назви підприємств та крамниць, дібрані методом суцільної вибірки з англомовних Інтернет-ресурсів (Cake; UK Food; UK Sweet). У ході дослідження з‘ясовано, що серед британських торгових назв у галузі виробництва й розповсюдження кондитерської продукції превалюють багатокомпонентні ергоніми, адже номінатори намагаються створити оригінальні й водночас інформативні торгові назви, що будуть виконувати атрактивну функцію в комерційному просторі. Назви, що складаються з кількох основ або слів дають більше можливостей для прояву креативності та надання максимальної інформацію про виробника / крамницю та певні прикметні риси, що виділяють їх на ринку. Основними способами творення досліджуваних торгових назв є онімізація і трансонімізація, основоскладання (compounding), контамінація (blending) та лексико-синтаксичний спосіб. The article deals with the peculiarities of the derivational structure of modern British ergonyms of the confectionery industry. The material for the analysis is the names of businesses and shops, selected by random sampling from the English-language Internet resources (Cake; UK Food; UK Sweet). The study revealed that multicomponent ergonyms prevail among British trade names in the field of confectionery production and distribution, as nominators try to create original and informative trade names that will perform an attractive function in the commercial space. Names with more than one stem or word give more scope for creativity and provide They offer more scope for creativity and maximum information about the manufacturer/store and certain distinctive features, that makes them stand out on the market. The main ways of creating the studied brand names are animation and transonymisation, compounding, blending and lexico-syntactic methods.
Опис
Ключові слова
ергонімія, ономастика, торгові назви, кондитерська галузь, ergonomics, onomastics, trade names, confectionery industry
Цитування
Зосімова О. Структурні особливості британської ергонімії кондитерської галузі / О. Зосімова // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 153–156.