Особливості формування відповідальності у молодших школярів

dc.contributor.authorШаповалова, В.
dc.date.accessioned2023-08-25T10:57:49Z
dc.date.available2023-08-25T10:57:49Z
dc.date.issued2023-05-16
dc.description.abstractУ публікації розглянуто формування відповідальності у молодших школярів. Зазначено, що ефективному формуванню відповідальності у молодших школярів сприяє така організація освітнього процесу, коли ураховуються їхні інтереси, прагнення до творчої діяльності, самостійності, самооцінці. При цьому значущою умовою формування відповідальності молодших школярів у освітньому процесі початкової школи слугує досягнення ними успіху в діяльності, що укріплює віру у власні сили. Зовнішній контроль за виконанням вимог по мірі дорослішання молодшого школяра поступово замінюється самоконтролем, коли дитина поступово стає здатною до самоаналізу власної поведінки та визначенню міри особистої відповідальності. The publication examines the formation of responsibility in younger schoolchildren. It is noted that such an organization of the educational process, which takes into account their interests, desire for creative activity, independence, and self-esteem, contributes to the effective formation of responsibility in younger schoolchildren. At the same time, a significant condition for the formation of responsibility of younger schoolchildren in the educational process of primary school is their achievement of success in activities that strengthen faith in their own strength. External control over the fulfillment of requirements as the younger schoolboy matures is gradually replaced by self-control, when the child gradually becomes capable of introspection of his own behavior and determination of the degree of personal responsibility.
dc.identifier.citationШаповалова В. Особливості формування відповідальності у молодших школярів / В. Шаповалова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 36.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12270
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectвідповідальність
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectучні молодшого шкільного віку
dc.subjectмагістерські роботи
dc.subjectresponsibility
dc.subjecteducational process
dc.subjectprimary school students
dc.subjectmaster's theses
dc.titleОсобливості формування відповідальності у молодших школярів
dc.title.alternativePeculiarities of the formation of responsibility in younger schoolchildren
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Шаповалова В. Особливості формування відповідальності.pdf
Розмір:
1.6 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: