ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірці представлено матеріали наукової конференції, присвяченої 101-й річниці від дня народження видатного вітчизняного педагога Василя Олександровича Сухомлинського (1918–1970 рр.). Доповіді учасників конференції підтверджують, що теоретична спадщина та практична діяльність В. О. Сухомлинського і сьогодні залишаються предметом вивчення та сприяють розв’язанню завдань сучасної педагогічної теорії і практики в Україні. Матеріали збірки будуть корисними для викладачів, аспірантів, студентів. The collection presents the materials of a scientific conference dedicated to the 101st anniversary of the birth of the outstanding Ukrainian teacher Vasyl Sukhomlynskyi (1918–1970). The reports of the participants of the conference confirm that the theoretical heritage and practical activities of V. A. Sukhomlynsky remain the subject of study and contribute to the and contribute to solving the problems of modern pedagogical theory and and practice in Ukraine. The materials of the collection will be useful for teachers, graduate students, and undergraduates.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, педагогічна діяльність, педагогічна теорія, педагогічна практика, В. О. Сухомлинський, pedagogical heritage, pedagogical activity, pedagogical theory, pedagogical practice, V. O. Sukhomlynskyi
Цитування
Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 27 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [відп. за вип. Л. А. Штефан]. – Харків : [б. в.], 2019. – 157 с. : портр.