Сучасна таксономія та філогенія Scrophulariaceae sensu latu флори України

dc.contributor.authorМацуй, К. С.
dc.date.accessioned2024-03-15T18:38:48Z
dc.date.available2024-03-15T18:38:48Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі досліджено таксономічні, морфологічні, екологобіологічні, фітоценотичні особливості представників Scrophulariaceae. Визначено сучасне (за системою APG IV) таксономічне положення видів, що належали до Scrophulariaceae s. l. за класифікацією А. Л. Тахтаджяна. Проаналізовано видове різноманіття Scrophulariaceae s. s. України, філогенетичні відносини в межах родини Scrophulariaceae. Проведено аналіз біоморф, екоморф, ценоморф представників Scrophulariaceae s. s. України та їх господарського значення. Розроблено урок для учнів середньої школи. Проведено таксономічної інвентаризації родини Scrophulariaceae s. l. в Україні відповідно до сучасної філогенетичної системи Покритонасінних (APG IV). In the qualifying work, the taxonomic, morphological, ecological and biological, phytocenotic features of representatives of Scrophulariaceae were investigated. The modern (according to the APG IV system) taxonomic position of species belonging to Scrophulariaceae s. l. according to the classification of A. L. Takhtadjian. The species diversity of Scrophulariaceae s. s. of Ukraine, phylogenetic relationships within the Scrophulariaceae family. An analysis of biomorphs, ecomorphs, and cenomorphs of representatives of Scrophulariaceae s. s. of Ukraine and their economic importance. A lesson has been developed for high school students. A taxonomic inventory of the family Scrophulariaceae s. l. in Ukraine according to the modern phylogenetic system of Angiosperms (APG IV).
dc.identifier.citationМацуй К. С. Сучасна таксономія та філогенія Scrophulariaceae sensu latu флори України : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Біологія і здоров’я людини) / К. С. Мацуй ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. ботаніки. – Харків, 2024. – 45 с. : іл., табл.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14397
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectботаніка
dc.subjectрослини
dc.subjectпокритонасінні
dc.subjectScrophulariaceae
dc.subjectbotany
dc.subjectplants
dc.subjectangiosperms
dc.titleСучасна таксономія та філогенія Scrophulariaceae sensu latu флори України
dc.title.alternativeCurrent taxonomy and phylogeny of Scrophulariaceae sensu latu flora of Ukraine
dc.typeOther
Файли
Колекції