Революція Гідності: мета, причини, наслідки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукова робота присвячена феномену українського народу за часів Революції гідності. Детально досліджується мета, причини та наслідки тогочасних подій для українського суспільства. Аналіується Революція Гідності як чинник змін у міжнародних стосунках України та Росії. Розкривається проблема побутового життя Євромайдану, яка аналізується на фоні згуртованості українців, волонтерів, активістів. Наводяться висновки про те, що варто покладатися лише на власні сили та брати відповідальність за розвиток України, а не чекати імпульсів чи нагадувань від іноземних партнерів чи сподіватися на допомогу. This scientific work is devoted to the phenomenon of the Ukrainian people during the Revolution of Dignity. The purpose, causes and consequences of those events for Ukrainian society are studied in detail. The Revolution of Dignity as a factor of changes in international relations between Ukraine and Russia is analyzed. The problem of everyday life of Euromaidan is revealed, which is analyzed against the background of cohesion of Ukrainians, volunteers, activists. The author concluded that the Euromaidan phenomenon proved that it is worth relying only on one's own strength and taking responsibility for the development of Ukraine, and not waiting for impulses or reminders from foreign partners or hoping for help.
Опис
Ключові слова
Євромайдан, Революція Гідності, Європейський Союз, Єврореволюція, незалежність, мітинг, Майдан, Euromaidan, Revolution of Dignity, European Union, Eurorevolution, independence, rally, Maidan
Цитування
Онацькій А. В. Революція Гідності: мета, причини, наслідки : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / А. В. Онацький ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. всесвіт. історії. – Харків, 2022. – 69 с.
Колекції