ЛОГОПЕДИЧНА РОБОТА ЗІ СТИМУЛЯЦІЇ МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто розвиток мовлення у дітей молодшого віку. Для розвитку мовленнєвої активності найголовнішим є природне навколишнє середовище. Реалістичні, великі іграшки та взаємодія з ними є більш ефективною, аніж зображення на картках. Мовленнєва стимуляція повинна відбуватись не тільки під час занять, а й у повсякденному житті, в побуті, де дитина стикається з ситуацією, що потребує вираження власних думок, намірів, потреб. Дитині необхідна стимуляція мовлення, мотивація та активне залучення у повсякденну діяльність. Такі методи та прийоми є ефективними як і в мирні часи, так і під час військових дій.The publication deals with the development of speech in young children. The most important thing for the development of speech activity is is the natural environment. Realistic, large toys and interaction with and interaction with them are more effective than images on cards. Speech stimulation should occur not only during classes, but also in everyday life, in everyday life, in everyday life, where the child is faced with a situation that requires the expression of their own thoughts, intentions, needs. The child needs stimulation of speech, motivation and active involvement in everyday activities. The following methods and techniques are effective both in peacetime and during military operations.
Опис
Ключові слова
логопедія, розвиток мовлення, діти молодшого віку, speech therapy, speech development, young children
Цитування
Старіченко Д. І. Логопедична робота зі стимуляції мовленнєвої активності у дітей молодшого віку / Д. І. Старіченко // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 557–559.