Особливості соціалізації підлітків у клубах за інтересами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У ході дослідження виявлено особливості соціалізації підлітків в клубах за інтересами, систематизовано та відібрано найбільш ефективні методи роботи соціального педагога в у цьому напрямку. In the course of the study, the peculiarities of the socialization of adolescents in clubs by interests, systematized and selected the most effective methods of social pedagogue work in this direction.
Опис
Ключові слова
підлітки, соціалізація підлітків, клуби за інтересами, студентські роботи, teenagers, socialization of teenagers, interest clubs, student work
Цитування
Чеховська Г. В. Особливості соціалізації підлітків у клубах за інтересами / Г. В. Чеховська // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 21 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: М. П. Васильєва та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 199–200.