ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОГО ІНТЕРЕСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ДИТЯЧОЇ ХУДОЖНЬОЇ КНИГИ

dc.contributor.authorШепеля, О. В.
dc.date.accessioned2024-02-15T16:02:19Z
dc.date.available2024-02-15T16:02:19Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі досліджено процес формування інтересу до книги та читання у дітей. Цілеспрямовано працювати з книгами дитина починає у початковій школі. Саме на цьому етапі важливо залучити дитину до читання, розвивати її читацький інтерес. Але інтерес із боку учнів змінюється. Він не зникає зовсім, але трансформується за зміною способів отримання інформації. Розвивати інтерес до читання як стійку потребу треба з молодшого шкільного віку, оскільки саме в цей період закладаються основні вміння читачів і навички. Тільки з огляду на ступінь начитаності учня, його читацькі уподобання, дійсні літературні нахили можна педагогічно вміло формувати культуру читання школярів. Читацькі інтереси багато чому визначають особистість людини, тому процес формування в школярів ми розглядаємо не тільки як педагогічну, психологічну, методичну, а й як соціальну діяльність. The qualification work examines the process of forming interest in books and reading in children. A child begins to work with books in a targeted manner in primary school. It is at this stage that it is important to engage the child in reading, to develop their reading interest. But the interest of students changes. It does not disappear completely, but it is transformed by changes in the way they receive information. It is necessary to develop interest in reading as a sustainable need from primary school age, as this is the period when the basic skills of readers are laid. Only by taking into account a pupil's reading level, reading preferences, and true literary inclinations can a pedagogical approach to shaping a reading culture among schoolchildren be effective. Reading interests largely determine a person's personality, so we consider the process of forming reading habits in schoolchildren not only as a pedagogical, psychological, methodological, but also as a social activity.
dc.identifier.citationШепеля О. В. Формування читацького інтересу молодших школярів засобами дитячої художньої книги : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / О. В. Шепеля ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2023. – 50 с. : табл.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13954
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectчитання
dc.subjectчитацький інтерес
dc.subjectдитяча книга
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectпочаткова школа
dc.subjectreading
dc.subjectreading interest
dc.subjectchildren's book
dc.subjecteducational process
dc.subjectprimary school
dc.titleФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОГО ІНТЕРЕСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ДИТЯЧОЇ ХУДОЖНЬОЇ КНИГИ
dc.title.alternativeFORMATION OF READING INTEREST OF YOUNGER PUPILS BY MEANS OF CHILDREN'S FICTION BOOKS
dc.typeOther
Файли
Колекції