Про суржик, етапи його становлення та причини розвитку в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах проаналізовано етапи становлення суржика в Україні. Суржик - це неповторна мовна реальність, що виникає внаслідок змішування елементів української та російської мов. Це явище має корені в історичних, соціальних та культурних аспектах України. Суржик в Україні є небезпечним і шкідливим, бо паразитує на мові, що формувалася впродовж століть. Загальновідомо, що користуватися сумішшю з двох мов – це одне з найтривожніших явищ загальнопедагогічного характеру. The theses analyze the stages of formation of surzhyk in Ukraine. Surzhik is a unique linguistic reality that arises as a result of mixing elements of the Ukrainian and Russian languages. This phenomenon has its roots in the historical, social and cultural aspects of Ukraine. Surzhik in Ukraine is dangerous and harmful, because it is a parasite on the language that has been formed over the centuries. It is common knowledge that using a mixture of two languages is one of the most disturbing phenomena of a general pedagogical nature.
Опис
Ключові слова
суржик, історія мови, студентські роботи, surzhik, history of language, student works
Цитування
Лобойко Я. Про суржик, етапи його становлення та причини розвитку в Україні / Я. Лобойко // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали V наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти першого року навчання, Харків, 4 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2024. – С. 55.