ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ХАТХА-ЙОГОЮ НА РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ, ЯКІ ВІДВІДУЮТЬ ГРУПУ ПОДОВЖЕНОГО ДНЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета дослідження – обґрунтувати ефективність впливу занять хатха-йогою на розвиток фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку. Матеріали і методи. У дослідженні брали участь дві групи. Контрольна (n=16): дівчатка 8 років (n=2), 9 років (n=4), 10 років (n=2); хлопчики 8 років (n=3), 9 років (n=2), 10 років (n=3). Експериментальна (n=16): дівчатка 8 років (n=2), 9 років (n=3), 10 років (n=3); хлопчики 8 років (n=2), 9 років (n=2), 10 років (n=4). Діти та їхні батьки дали згоду на участь в експерименті. Для вирішення поставлених завдань були використані методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Результати. В експериментальній групі статистично достовірно (р˂0,01) покращилися результати тестів: фламінго, приріст дівчатка 43%, хлопчики 33%; нахил тулуба вперед з положення сидячи, приріст дівчатка 104%, хлопчики 126%; стрибок у довжину з місця, приріст дівчатка 8%, хлопчики 14%; човниковий біг 4 х 9 м, приріст дівчатка 10,6%, хлопчики 12,5%. Висновки. Встановлено позитивний вплив занять хатха-йогою на показники розвитку фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку. The purpose of the study is to substantiate the effectiveness of the influence of hatha yoga classes on the development of physical qualities of children of primary school age. Materials and methods. Two groups participated in the study. Control (n=16): girls 8 years old (n=2), 9 years old (n=4), 10 years old (n=2); boys 8 years old (n=3), 9 years old (n=2), 10 years old (n=3). Experimental (n=16): girls 8 years old (n=2), 9 years old (n=3), 10 years old (n=3); boys 8 years old (n=2), 9 years old (n=2), 10 years old (n=4). Children and their parents consented to participate in the experiment. Research methods: analysis of scientific and methodological literature, pedagogical testing, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. The results. In the experimental group, the results of the tests improved statistically significantly (р˂0.01): flamingo, growth of girls 43%, boys 33%; body tilt forward from a sitting position, growth of girls 104%, boys 126%; long jump from a standing position, growth of girls 8%, boys 14%; shuttle run 4 x 9 m, increase of girls 10.6%, boys 12.5%. Conclusions. A positive influence of hatha yoga classes on indicators of the development of physical qualities has been established.
Опис
Ключові слова
молодші школярі, хатха-йога, група подовженого дня, younger schoolchildren, hatha yoga, extended day group
Цитування
Балабанов О. Вплив занять хатка-йогою на розвиток фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку, які відвідують групу подовженого дня / О. Балабанов // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. ст. за результатами ІІ наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 27–28 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2022. – С. 6–15.