СИНОНІМІЧНІ ВИСЛОВЛЕННЯ З НЕДОСТАТНІСТЮ ВИРАЖЕННЯ (на матеріалі французької художньої прози ХХ століття)

dc.contributor.authorЛепетюха, А. В.
dc.date.accessioned2023-10-24T11:31:35Z
dc.date.available2023-10-24T11:31:35Z
dc.date.issued2021-04-02
dc.description.abstractСинонімічні висловлення з недостатньою експресивністю в інтер- та інтрако(н)текстах (дистантних і контактних мовно-ситуативних контекстах) розглядаємо як віртуальні (мовні) синонімічні трансформації первинної (стрижневої) структури, актуалізовані у вигляді сміхових стиснутих (найчастіше еліптичних) граматикалізованих (конвенційних у мові та дискурсі) і типових (конвенційних у дискурсі, але неконвенційних у мові) та нетипових (неконвенційних у мові та дискурсі) аграматикалізованих преференційних варіантів. У процесі вибору та реалізації цих структур автор вступає в мовну гру, використовуючи стратегії ускладнення інтерпретації інформації відповідно до певної комунікативної інтенції або прагматичного планування оповіді. Втягнутий у мовну гру реципієнта адресат інтеріоризує екстеріоризовані конструкції з недостатньою експресією, але у двосторонній грі зазнає поразки через неможливість зворотної (дискурс → мова) реконструкції віртуальної первинної структури. The synonymic utterances with the insufficiency of expression in inter- and intraco(n)texts (distant and contact linguistic and situational contexts) are considered in this research as virtual (linguistic) synonymic transforms of the primary (pivotal) structure actualized in the form of ludic compressed (most often elliptic) grammaticalized (conventional in language and in discourse) and typical (conventional in discourse but non-conventional in language) and atypical (non-conventional in language and in discourse) agrammaticalized preferential options. In the process of choosing and realization of these structures the author comes into linguistic game using the strategies of the complication of the interpretation of the information according to some communicative intention or the pragmatic planning of the narration. The addressee implicated in the recipient’s linguistic game interiorizes the exteriorized constructions with insufficiency of expression but he is defeated in the bilateral game because of the impossibility of the inverse (discourse → language) reconstruction of the virtual primary structure.
dc.identifier.citationЛепетюха А. В. Синонімічні висловлення з недостатністю вираження (на матеріалі французької художньої прози ХХ століття) / А. В. Лепетюха // Аргументи сучасної філології: «нестача» і «бажання» у тексті : матеріали Міжнар. наук. конф., Харків, 2–3 квіт. 2021 р. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 145–150.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12808
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectнедостатність вираження
dc.subjectзворотна реконструкція
dc.subjectлінгвістична гра
dc.subjectсміх
dc.subjectпервинна структура
dc.subjectсинонімічне висловлювання
dc.subjectпреференційний варіант
dc.subjectinsufficiency of expression
dc.subjectinverse reconstruction
dc.subjectlinguistic game
dc.subjectludic
dc.subjectprimary structure
dc.subjectsynonymic utterance
dc.subjectpreferential option
dc.titleСИНОНІМІЧНІ ВИСЛОВЛЕННЯ З НЕДОСТАТНІСТЮ ВИРАЖЕННЯ (на матеріалі французької художньої прози ХХ століття)
dc.title.alternativeSYNONYMOUS EXPRESSIONS WITH INSUFFICIENCY OF EXPRESSION (on the material French fiction of the 20th century)
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Лепетюха А. В. Синонімічні висловлення з недостатністю вираження.pdf
Розмір:
1.02 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: