ЗАСОБИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЗДО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукова робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми розвитку творчих здібностей дошкільників в умовах сучасного закладу дошкільної освіти. У роботі схарактеризовано теоретичні основи проблеми розвитку творчих здібностей дошкільників в умовах сучасного закладу дошкільної освіти, зокрема: проведено аналіз літератури з проблеми розвитку творчих здібностей дошкільників в умовах сучасного закладу дошкільної освіти; визначено суть понять «розвиток творчих здібностей дошкільників», «засоби розвитку» та схарактеризовано особливості розвитку творчих здібностей дошкільників в умовах сучасного закладу дошкільної освіти; теоретично обґрунтовано засоби розвитку творчих здібностей дошкільників в умовах сучасного закладу дошкільної освіти; експериментально перевірено дієвість запропонованих засобів розвитку творчих здібностей дошкільників в умовах сучасного закладу дошкільної освіти; проаналізовано результати і зроблено висновки. The scientific work is a theoretical-experimental study of the problem of the development of creative abilities of preschoolers in the conditions of a modern preschool education institution. The paper characterizes the theoretical foundations of the problem of developing the creative abilities of preschoolers in the conditions of a modern preschool education institution, in particular: an analysis of the literature on the problem of the development of creative abilities of preschoolers in the conditions of a modern preschool education institution is carried out; the essence of the concepts "development of creative abilities of preschoolers", "means of development" is determined and the features of the development of creative abilities of preschoolers in the conditions of a modern preschool education institution are characterized; the means of developing creative abilities of preschoolers in the conditions of a modern preschool education institution are theoretically substantiated; the effectiveness of the proposed means of developing the creative abilities of preschoolers in the conditions of a modern preschool education institution was experimentally verified; the results were analyzed and conclusions were drawn.
Опис
Ключові слова
засоби, розвиток, творчі здібності, дошкільники, заклад дошкільної освіти, навчально-виховний процес, means, development, creative abilities, preschoolers, preschool education institution, educational process
Цитування
Олійник Ю. Ю. Засоби розвитку творчих здібностей дошкільників в умовах сучасного ЗДО : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / Ю. Ю. Олійник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 68 с. : табл. + дод.
Колекції