Креативне навчання: шляхи імплементації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто креативне навчання. Креативне навчання – це підхід до навчання, який дозволяє здобувачам освіти використовувати свій творчий потенціал для розв'язання завдань та розвитку своїх навичок. Наведено методики та підходи для розвитку креативного навчання у молодшій школі. Зазначено, що креативне навчання у молодшій школі допомагає учням розвивати творчість, інноваційність та критичне мислення. Creative learning is considered in the publication. Creative learning is an approach to learning that allows students to use their creative potential to solve problems and develop their skills. Methods and approaches for the development of creative learning in junior high school are presented. It is noted that creative learning in junior high school helps students develop creativity, innovation and critical thinking.
Опис
Ключові слова
креативне навчання, освітній процес, початкова школа, магістерські роботи, creative learning, educational process, elementary school, master's theses
Цитування
Масляник Т. Креативне навчання: шляхи імплементації / Т. Масляник // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 47.