ПРІОРИТЕТНІ ВЕКТОРИ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЗУМОВЛЕНІ ВІЙНОЮ В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто вектори у підготовці соціальних працівників в умовах війни в Україні. Наведено ключові принципи соціальної роботи. Зазначено, що якісне навчання соціальних працівників має орієнтуватись на перспективні напрями розвитку соціальної роботи в Україні та світі, на готовність здобувачів до прийняття рішень в умовах невизначеності, на розвиток у них уміння мислити творчо та діяти проактивно. Розробка нових навчальних програм, формулювання конкретних рекомендацій для навчальних закладів і громадських організацій з питань покращення підготовки соціальних працівників в умовах конфліктів та війн дозволить озброїти фахівців соціальної галузі сучасними компетентностями, що є затребуваними в Україні. The publication examines the vectors in the training of social workers in the conditions of war in Ukraine. The key principles of social work are given. It is noted that high-quality training of social workers should focus on promising directions of development of social work in Ukraine and the world, on the readiness of applicants to make decisions in conditions of uncertainty, on the development of their ability to think creatively and act proactively. The development of new educational programs, the formulation of specific recommendations for educational institutions and public organizations on improving the training of social workers in the conditions of conflicts and wars will allow equipping specialists in the social sector with modern competencies that are in demand in Ukraine.
Опис
Ключові слова
соціальна сфера, підготовка фахівців, соціальні працівники, воєнний стан, магістерські роботи, social sphere, training of specialists, social workers, martial law, master's theses
Цитування
Приходько, А. І. Пріоритетні вектори підготовки соціальних працівників, зумовлені війною в Україні / А. І. Приходько // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: І. А. Романова, І. О. Шеплякова, М. О. Штанько]. – Харків, 2023. – С. 258–260.