ЖІНКИ-СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІ: УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено питання як відбувалася зміна відношення церков до можливості жінок виступати в ролі священиків, оскільки релігія є досить консервативною інституцією. Оцінюючи різні погляди щодо посади жінки як проповідника, звернуто увагу на певні характерні особливості, властиві чоловікам та жінкам у пастирському служінні. Зазначено, що безперечно протестантизм сильно повпливав на формацію гендерної рівності. The article examines how the attitude of churches to the possibility of women to act as priests has changed, since religion is a rather conservative institution. Assessing the different views on the position of women as preachers, attention is drawn to certain characteristic features inherent in men and women in the pastoral ministry. It is noted that Protestantism has undoubtedly had a strong influence on the formation of gender equality.
Опис
Ключові слова
гендерна рівність, християнство, жінки-проповідники, магістерські роботи, gender equality, Christianity, women preachers, master's works
Цитування
Лучинський М. О. Жінки-священнослужителі: українські перспективи / М. О. Лучинський // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., присвяч. пам’яті д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків, 2024. – С. 229–231.