Підготовка фахівців соціальної галузі до профілактики девіантної поведінки підлітків

dc.contributor.authorЛітвиненко, Ю. С.
dc.date.accessioned2021-05-28T07:52:51Z
dc.date.available2021-05-28T07:52:51Z
dc.date.issued2020-11-20
dc.description.abstractУ статті проаналізовано зміст поняття "підготовка майбутнього соціального працівника до профілактики девіантної поведінки підлітків"; визначено особливості підготовки майбутніх соціальних працівників і педагогів до профілактики девіантної поведінки підлітками у закладах загальної середньої освіти в ХНПУ імені Г. С. Сковороди; визначено позитивні позиції в підготовці здобувачів вищої освіти до роботи з профілактики девіантної поведінки підлітків; запропоновано шляхи покращення існуючої системи підготовки у цьому напрямі. В статье проанализировано содержание понятия "подготовка будущего социального работника к профилактике девиантного поведения подростков"; определены особенности подготовки будущих социальных работников и педагогов к профилактике девиантного поведения подростками в учреждениях общего среднего образования в ХНПУ имени Г. С. Сковороды, определены положительные позиции в подготовке соискателей высшего образования к работе с профилактики девиантного поведения подростков; предложены пути улучшения существующей системы подготовки в этом направлении. The article analyzes the content of the concept "preparation of the future social worker for the prevention of deviant behavior of adolescents"; the peculiarities of preparation of future social workers and teachers at H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University for prevention of deviant behavior of adolescents in general secondary education institutions are determined; the positive positions in the preparation of higher education students to work on the prevention of deviant behavior of adolescents are identified; the ways to improve the existing training system in this direction are suggested.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЛітвиненко Ю. С. Підготовка фахівців соціальної галузі до профілактики девіантної поведінки підлітків / Ю. С. Літвиненко // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 73–77.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5169
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectдевіантна поведінкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідліткиuk_UA.UTF-8
dc.subjectзаклади загальної середньої освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціальний працівникuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагістерські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectдевиантное поведениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectподросткиuk_UA.UTF-8
dc.subjectучрежднения общего среднего образованияuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоциальный работникuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагистерские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectdeviant behavioruk_UA.UTF-8
dc.subjectadolescentsuk_UA.UTF-8
dc.subjectgeneral secondary educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocial workeruk_UA.UTF-8
dc.subjectmaster's workuk_UA.UTF-8
dc.titleПідготовка фахівців соціальної галузі до профілактики девіантної поведінки підлітківuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПодготовка специалистов социальной сферы к профилактике девиантного поведения подростковuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTraining of Social Workers to Prevent Deviant Behavior of Adolescentsuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Літвиненко Ю.С. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ.pdf
Розмір:
700.97 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: