ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано наукову літературу та обґрунтовано актуальність проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до формування соціальної відповідальності у дітей молодшого шкільного віку в закладах загальної середньої освіти, розкрито її суть та особливості, наведено комплекс засобів професійної підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до відповідного виду діяльності. The article analyzes the scientific literature and substantiates the relevance of the problem of professional training of future specialists in the social field to the formation of social responsibility in children of primary school age in general secondary education institutions, reveals its essence and features, provides a set of means of professional training of future specialists in the social field for the appropriate type of activity.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, майбутні фахівці соціальної галузі, соціальне виховання, формування соціальної відповідальності, діти молодшого шкільного віку, заклади загальної середньої освіти, professional training, future specialists in the social field, social education, formation of social responsibility, children of primary school age, institutions of general secondary education
Цитування
Павлишинець А. М. Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до формування соціальної відповідальності у дітей молодшого шкільного віку в закладах загальної середньої освіти / А. М. Павлишинець // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 61–68.