ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ШАХАМ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто організацію навчання дітей шахам у закладах загальної середньої освіти. Шахи - це гра, яка належить до переліку найскладніших та водночас найцікавіших інтелектуальних ігор. Гра, яка має великі педагогічні можливості. Зазначено, що навчання дітей шахам не потребує від закладу загальної середньої освіти значних матеріальних і фінансових витрат. Для повноцінного початку навчальних занять буде достатньо декількох комплектів шахів (їх кількість залежить від кількості учнів) та настінної шахової дошки. Позитивним є також те, що для проведення занять немає потреби у спеціальному приміщенні (як то спортзал чи компʼютерний клас). Ці та низка інших факторів свідчать про наявність реальних можливостей для введення шахів в освітній процес кожного вітчизняного закладу загальної середньої освіти. The publication examines the organization of children's chess training in general secondary education institutions. Chess is a game that belongs to the list of the most difficult and at the same time the most interesting intellectual games. A game that has great pedagogical opportunities It is noted that teaching children chess does not require significant material and financial costs from the institution of general secondary education. A few sets of chess (their number depends on the number of students) and a wall chessboard will be enough for a full-fledged start of training. It is also positive that there is no need for a special room (such as a gym or a computer room) for classes. These and a number of other factors testify to the existence of real opportunities for the introduction of chess into the educational process of every domestic institution of general secondary education.
Опис
Ключові слова
шахи, освітній процес, заклади загальної середньої освіти, аспірантські роботи, chess, educational process, institutions of general secondary education, postgraduate works
Цитування
Сарнавський М. О. Організація навчання дітей шахам у закладах загальної середньої освіти / М. О. Сарнавський // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 302–304.