Формування та зміцнення правильної постави у дітей дошкільного віку засобами танцювальних вправ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Авторами досліджено засоби формування правильної постави у дітей дошкільного віку засобами танцювальних вправ. The authors investigated the means of forming the correct posture in preschool children by means of dance exercises.
Опис
Ключові слова
дошкільне виховання, формування правильної постави, фізичне виховання дошкільників, танцювальні вправи, preschool education, formation of correct posture, physical education of preschoolers, dance exercises
Цитування
Пушко А. В. Формування та зміцнення правильної постави у дітей дошкільного віку засобами танцювальних вправ А. В. Пушко, В. Б. Спузяк // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молод. учених, Харків, 18 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 194–195.