МЕТОД ІНТЕГРАЛЬНИХ СУМ В ПРАЦЯХ П. ФЕРМА ТА Б. ПАСКАЛЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розглянуто історичний аспект методу інтегральних сум в працях П. Ферма та Б Паскаля. The theses considers the historical aspect of the method of integral sums in the works of P. Fermat and B. Pascal.
Опис
Ключові слова
інтегральний метод обчислення, квадратура параболи, другий граничний перехід, площа, integral calculation method, parabola quadrature, second boundary transition, area
Цитування
Сіра І. Т. Метод інтегральних сум в працях П. Ферма та Б. Паскаля / І. Т. Сіра, А. С. Галяс, О. С. Рой // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 159–162.