Важливі напрями розвитку освітніх послуг в умовах ринкової трансформації економіки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-04-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Анотація
Прогрес знань, поглиблення й розширення соціально-економічних зв’язків, ринкового простору і диверсифікації виробництва – одна з важливих тенденцій розвитку сучасних економічних систем, що характеризуються складністю. The progress of knowledge, deepening and expansion of socio-economic ties, market space and diversification of production is one of the important trends in the development of modern economic systems characterized by complexity.
Опис
Ключові слова
розвиток освітніх послуг, ринкова трансформація економіки, development of educational services, market transformation of the economy
Цитування
Соляр В. В. Важливі напрями розвитку освітніх послуг в умовах ринкової трансформації економіки / В. В. Соляр, Л. П. Радченко // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали XLVІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. пр., Переяслав, 30 квіт. 2022 р. – Переяслав, 2022. – С. 36–39.