НОВА ЗНАХІДКА GOMPHUS CLAVATUS (PHALLOMYCETIDAE, AGARICOMYCOTINA) В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ФОП Паливода А. В.
Анотація
Представлені органи плодоношення Gomphus clavatus (перс.). Сірий, рідкісний вид, занесений в Червону книгу України. Вони були виявлені на північно-східному схилі гірського масиву Боржава (1000 м над рівнем моря) поблизу села Пилипець. Фотографії плодових тіл та їх гименофор не були представлені. Зазначені переваги використання сучасних цифрових технологій у флористичних роботах. Підкреслюється корисність цифрової фотографії в якості альтернативи для збору гербарію (особливо з рідкісних рослин і грибів). Органы плодоношения Gomphus clavatus (перс.). Серый, редкий вид, занесенный в Красную книгу Украины. Они были обнаружены на северо-восточном склоне горного массива Боржава (1000 м над уровнем моря) вблизи села Пилипец. Фотографии плодовых тел и их гименофор не были представлены. Указаны преимущества использования современных цифровых технологий во флористических работах. Подчеркивается польза цифровой фотографии в качестве альтернативы для сбора гербария (особенно из редких растений и грибов). The fruiting bodies of Gomphus clavatus (Pers.). Gray, a rare species listed in the Red Data Book of Ukraine, were found on the northeast slope of the Borzhava mountain massif (1000 m asl) near the village Pylypets. The photos of the fruiting bodies and their hymenophore are submitted. The benefits of the using of modern digital technologies in floristic works are specified. The usefulness of the digital photography as an alternative to collection of the herbarium (especially of the rare plants and fungi) is emphasized.
Опис
Ключові слова
несудинні рослини, рідкісні рослини, рідкісні гриби, ботаніка, несосудистые растения, редкие растения, редкие грибы, ботаника, nanosuite plants, rare plants, rare mushrooms, botany
Цитування
Бенгус Ю. В. Нова знахідка Gomphus clavatus (Phallomycetidae, Agaricomycotina) в Українських Карпатах / Ю. В. Бенгус // Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих територій : реалізація природоохоронних стратегій : матеріали IV Міжнар. конф. (16-20 трав. 2016 р., м. Київ, Україна) / Інститут ботаніки ім.М. Г. Холодного НАН України .– Київ, 2016.– С. 167–169.