Китайський традиційний костюм ханьфу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрита неповторна культура таємничого Сходу, багатовікові традиції якої, в європейських країнах завжди притягувалися один до одного, як два протилежні полюси. Одним з яскравих представників Сходу з унікальною історією є Китай. Одяг, як і багато інших речей, є свого роду символом великої китайської нації. Ханьфу – традиційний одяг представників династії Хан та їх послідовників. В статье раскрыта неповторимая культура таинственного Востока, многовековые традиции которой, в европейских странах всегда притягивались друг к другу, как два противоположных полюса. Одним из ярких представителей Востока с уникальной историей является Китай. Одежда, как и многие другие вещи, является своего рода символом великой китайской нации. Ханьфу – традиционная одежда представителей династии Хан и их последователей. The article reveals the unique culture of the mysterious East, whose centuries-old traditions in European countries have always been attracted to each other as two opposite poles. One of the brightest representatives of the East with a unique history is China. Clothing, like many other things, is a kind of symbol of the great Chinese nation. Hanfu – traditional clothing of the Han dynasty and their followers.
Опис
Ключові слова
традиційний костюм ханьфу, культура Сходу, національний костюм, одяг, студентські роботи, традиционный костюм ханьфу, культура Востока, национальный костюм, одежда, студенческие работы, traditional hanfu costume, culture of the East, national costume, clothes, student work
Цитування
Болховецька В. Ю. Китайський традиційний костюм ханьфу / В. Ю. Болховецька // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 131–133.