ВІРТУАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У наш час досить актуальною є проблема, коли студенти вищих навчальних закладів не можуть отримати доступ до виконання лабораторних робіт, коли у закладах за різних причин тимчасово або зовсім відсутнє необхідне обладнання. У той же час кабінети обладнано мультимедійними пристроями, що можуть допомогти вирішити цю проблему. Також у майже ста відсотків студентів є мобільні пристрої, на які можна встановити додатки та мати можливість проходити лабораторні роботи із будь-якого зручного місця. Саме тому було прийнято рішення розробити даний продукт. Nowadays, the problem is quite urgent when pupils of general education institutions or students of higher educational establishments cannot access laboratory work when the necessary equipment is temporarily or completely not available for various reasons. At the same time, classrooms are equipped with multimedia devices that can help solve the problem. Also, nearly one hundred percent of students have mobile devices that can install applications and be able to perform lab work from anywhere. That is why it was decided to develop this product.
Опис
Ключові слова
віртуальна лабораторія, інтеграція, гейміфікація, Unity, програмування, virtual laboratory, integration, gamification, programming
Цитування
Замковенко Є. А. Віртуальна лабораторія в навчальному процесі / Є. А. Замковенко, В. В. Масич // Наумовські читання [Електронний ресурс] : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту, Харків, 14–15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – С. 146–149.