Проблема комформизма в творчестве Альберто Моравиа

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статье рассмотрена проблема комформизма в творчестве Альберто Моравиа. Эта проблема прямо или косвенно затрагивается во многих его произведениях. Наиболее ярко эта тема звучит в романе «Конформист». У статті розглянута проблема комформізму в творчості Альберто Моравіа. Ця проблема прямо або побічно зачіпається в багатьох його творах. Найбільш яскраво ця тема звучить у романі «Конформіст». The article deals with the problem of comfortism in the work of Alberto Moravia. This problem is touched upon directly or indirectly in many of his works. The theme is most prominent in the novel The Conformist.
Опис
Ключові слова
комформизм, Моравиа Альберто, комформізм, Моравіа Альберто, conformism, Moravia Alberto
Цитування
Поддубная Ю. А. Проблема комформизма в творчестве Альберто Моравиа / Ю. А. Поддубная // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук, наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 69–70.