НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ АДАПТУВАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЧИТАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено навчання майбутніх викладачів англійської та французької мов адаптування автентичних текстів для контролю читання. Запропоновано майбутнім викладачам етапи адаптування англійської та французької мов автентичних текстів з метою використання їх для контролю читання та описано процедуру відповідного їх навчання. Зазначено, що процес та ступінь адаптування тексту для укладання контрольного завдання з читання відрізняється від адаптування художніх текстів або адаптування автентичних текстів для навчання іноземної мови. The publication examines the training of future teachers of English and French in the adaptation of authentic texts for reading control. Future teachers are offered the stages of adapting English and French authentic texts in order to use them for control reading and described the procedure of their respective training. It is noted that the process and degree of adaptation of a text for the preparation of a control reading task differs from the adaptation of fiction texts or the adaptation of authentic texts for teaching a foreign language.
Опис
Ключові слова
англійська мова, французька мова, читання, підготовка вчителів, освітній процес, English, French, reading, teacher training, educational process
Цитування
Українська О. Навчання майбутніх викладачів англійської та французької мов адаптування автентичних текстів для контролю читання / О. Українська // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 146–148.