Розвиток інноваційного потенціалу організації як управлінська проблема

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено теоретичні та практичні напрацювання науковців із проблеми управління розвитком інноваційного потенціалу організації. Уточнено суть і структуру інноваційного потенціалу організації, методи й засоби управління його розвитком, упорядковано діагностичний інструментарій вимірювання управлінської діяльності з розвитку інноваційного потенціалу організації. Розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення означеного аспекту управління. The theoretical and practical work of scientists on the problem of managing the development of the organization's innovative potential is investigated in the work. The essence and structure of the innovative potential of the organization, the methods and means of managing its development have been clarified, the diagnostic toolkit for measuring managerial activity for the development of the innovative potential of the organization has been organized. A comprehensive and targeted program for improving this aspect of management has been developed.
Опис
Ключові слова
організація, інноваційний потенціал, управління, заклад освіти, organization, innovative potential, management, educational institution
Цитування
Нгуєн Хай Лонг. Розвиток інноваційного потенціалу організації як управлінська проблема : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : 073 Менеджмент / Нгуєн Хай Лонг ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 86 с. : табл. + дод.
Колекції