Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто погляди філософа Григорія Сковороди на процес виховання. Він обґрунтовав принцип гуманізму, народності та природовідповідності у вихованні. Принцип гуманізму для філософа – це здатність вихователя розуміти думки дитини, тобто вихованця, вміти співпереживати їм. Г. Сковорода як педагог-гуманіст є прихильником народної школи, вихованці якої б отримували життєво необхідні корисні знання. The article considers the views of philosopher Hryhory Skovoroda on the process of education. He substantiated the principle of humanism, nationality and naturalness in education. The principle of humanism for the philosopher is the ability of the educator to understand the thoughts of the child, that is, the pupil, to be able to to empathize with them. H. Skovoroda as a humanist teacher is a supporter of public school, whose pupils would receive vital useful knowledge.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, педагогічні ідеї, Г. С. Сковорода, pedagogical heritage, pedagogical ideas, H. S. Skovoroda
Цитування
Семенчук К. Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди / К. Семенчук, Т. Собченко, В. Ворожбіт-Горбатюк // Персоналії у науково-педагогічному дискурсі : матеріали наук.-практ. конф. здобувачів першого (бакалавр.), другого (магістер.), третього (освіт.-наук.) рівнів вищ. освіти, Харків, верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 86–89.