Мовні інструменти представлення мотивів у трагічній поезії Бориса Чичибабіна

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті описано мовні засоби репрезентації мотивів у трагічних віршах Бориса Чичибабіна «Кончусь, останусь жив ли…» та «Сними с меня усталость, матерь Смерть». На основі літературознавчих досліджень виділено мотив арешту й мотив втоми. Лінгвопоетичний аналіз доводить, що мовні засоби репрезентації мотивів можна дослідити на граматичному, лексичному, фонетичному рівнях та в аспекті інтертекстуальних зв’язків. Актуалізовані мовні одиниці локалізуються у важливих віршових позиціях, що свідчить про глибокий поетичний сенс, пов’язаний з катастрофічними, кризовими подіями в житті поета. The relevance of the article is conditioned by the fact that the level of the poet’s language study is not fully analyzed. The aim is to distinguish the motives in the tragic poems by Borys Chychybabin and to describe the linguistic means of their representation. The motive of arrest and the motive of fatigue are picked out on the basis of literary studies. The article gives a detailed description of the language means which present the distinguished motives. Linguistic and poetic analysis proves that language means of representing motives can be studied at the grammatical, lexical, phonetic levels, and even at the level of intertextual connections. This article reports the results of contextual and interpretation methods, linguistic and poetic analysis. According to these methods it is defined that the motive of arrest in the poem «Кончусь, останусь жив ли…» is presented at the grammatical and lexical levels, as well as at the level of intertextual connections. We observe an intertextual connection with the work «Слово о полку Ігоревім» (в Игоревом Путивле) and with Pushkin's lines «Лета к суровой прозе клонят» (как я дожил до прозы). The motive of arrest is connected with the concept of “absence”, which is implemented in the poem implicitly and explicitly: with the help of grammatical and lexical markers. The representation of the motive of arrest using the technique of cinematography, which is syntactically conveyed with the nominative lines, is outlined.
Опис
Ключові слова
мотив, мовні засоби, інтертекстуальний зв’язок, катастрофа, імліцитний, експліцитний, motive, language means, intertextual connection, implicit, explicit, grammatical and lexical markers
Цитування
Гончарова Ж. М. Мовні інструменти представлення мотивів у трагічній поезії Бориса Чичибабіна / Ж. М. Гончарова // Лінгвістичні дослідження. – Харків, 2022. – Вип. 57. – С. 65–76.