Форми, методи та прийоми корекції у дітей молодшого шкільного віку зі складними порушеннями розвитку методом іпотерапії

dc.contributor.authorБутурлакіна, А. І.
dc.date.accessioned2024-03-01T09:37:15Z
dc.date.available2024-03-01T09:37:15Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз методів, прийомів та форм роботи з дітьми молодшого шкільного віку, які мають складні порушення розвитку, методом іпотерапії. Вивчено вплив іпотерапевтичних занять на розвиток рухової та психоемоційної сфери таких дітей та їх пізнававльну активність. Розроблено корекційну іпотерапевтичну програму, яка спрямована на корекцію складних порушень розвитку у дітей молодшого шкільного віку. In the diploma work the theoretical analysis of methods, technics and forms of work with junior school age children that have complex developmental disorder using hyppotherapy method was carried out. Hyppotherapy influence on locomotion and psychoemotional cjndition of such children was defined. Corrective hyppotherapeutic program for complex developmental disorder correction in junior school age children was created.
dc.identifier.citationБутурлакіна А. І. Форми, методи та прийоми корекції у дітей молодшого шкільного віку зі складними порушеннями розвитку методом іпотерапії : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / А. І. Бутурлакіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 49 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14193
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectскладні порушення розвитку
dc.subjectдіти
dc.subjectмолодший шкільний вік
dc.subjectіпотерапія
dc.subjectкорекція
dc.subjectcomplex developmental disorder
dc.subjectchildren
dc.subjectjunior school age
dc.subjecthyppotherapy
dc.subjectcorrection
dc.titleФорми, методи та прийоми корекції у дітей молодшого шкільного віку зі складними порушеннями розвитку методом іпотерапії
dc.title.alternativeForms, methods and correction technics in primary school age children with complex developmental disorders using hippotherapy
dc.typeOther
Файли
Колекції