СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано підготовку педагогічної інтелігенції. У сучасному світі педагогічна інтелігенція має надзвичайно важливе завдання – забезпечити якісну підготовку молодого покоління, що визначатиме майбутнє суспільства. Професія вчителя відіграє дедалі більшу роль, оскільки від неї залежить розвиток країни та якість освіти. Зазначено, що забезпечення якісної підготовки педагогічної інтелігенції може забезпечити розвиток суспільства, підвищити якість освіти та задовольнити потреби молодого покоління у якісній, сучасній та цілеспрямованій освіті. The publication analyzes the training of pedagogical intelligentsia. In the modern world, the pedagogical intelligentsia has an extremely important task - to ensure the quality training of the young generation, which will determine the future of society. The teaching profession plays an increasingly important role, since the development of the country and the quality of education depend on it. It is noted that providing high-quality training of the pedagogical intelligentsia can ensure the development of society, increase the quality of education, and meet the needs of the young generation in high-quality, modern and purposeful education.
Опис
Ключові слова
освітній процес, підготовка вчителів, педагогічна інтелігенція, educational process, teacher training, pedagogical intelligence
Цитування
Кравцова М. І. Сучасні проблеми підготовки педагогічної інтелігенції / М. І. Кравцова // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 129–131.