Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-17
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Донецький національний медичний університет
Анотація
Збірник містить матеріали і тези доповідей учасників VІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції «Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я», яка проводилася на базі Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. У представлених матеріалах висвітлено широке коло актуальних проблем дослідження феномену здоров’я в сучасній психологічній науці та інших наукових галузях. Збірник адресований науковцям, викладачам вищої школи, аспірантам, студентам, спеціалістам у галузі психології здоров’я, а також усім тим, хто цікавиться сучасними науковими дослідженнями у галузі психології здоров’я. The collection contains materials and abstracts of reports of participants of the VII All-Ukrainian Scientific practical conference "Personal and situational determinants of health", which was held at the base Kostyuk Institute of Psychology, National Academy of Sciences of UkraineG. S. Kostyuk Institute of Psychology of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. The presented materials cover a wide range of current research problems the phenomenon of health in modern psychological science and other scientific fields. The collection is addressed to scientists, university teachers, graduate students, students, specialists in the field of health psychology, as well as all those who are interested in modern scientific research in the field of health psychology.
Опис
Ключові слова
феномен здоров’я, охорона здоров’я, життєстійкість, психичне здоров’я, професійне здоров’я, формування стресостойкості особистості, психологічна реабілітація, психологія здоров’я, the phenomenon of health, health care, vitality, mental health, professional health, the formation of stress resistance of the individual,, psychological rehabilitation, health psychology
Цитування
Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 17 листоп. 2022 р. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [редкол.: О. В. Бацилєва (голов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2022. – 163 с.