Відносини Лесі Українки та Олени Пчілки у родинному листуванні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Анотація
У статті подано аналіз стосунків Лесі Українки та Олени Пчілки крізь призму сімейного листування, розкривається вплив матері на життя та творчість доньки. Поетеса все життя важко хворіла, перенесла кілька операцій, довгий час була змушена дотримуватися постільного режиму. Тому перебіг хвороби Лесі Українки постійно обговорювався в листах. Листування поетеси з родиною свідчить про деяку еволюцію відносин Лесі з мамою та батьком: відкритість у висловлюваннях молодої поетеси змінюється стриманістю, навіть замкнутістю та закритістю. Ці зміни, на наше переконання, були зумовлені несхваленням батьками її пристрасного кохання до С. Мержинського, а згодом і спочатку позашлюбних стосунків з К. Квіткою. Водночас у листуванні Лесі Українки з матір’ю порушено велику кількість різноманітних питань суспільного життя, освіти, науки, мистецтва, мови та літератури. In O. Bohdashena`s report, the analysis of family correspondence reveals the relationship between Lesya Ukrainka and Olena Pchilka, the mother`s influence on her daughter`s life and work. The poet all her life was seriously ill, suffered several operations, for a long time was forced to adhere to bed rest. Therefore, the course of Lesia Ukrainka's illness is constantly discussed in the letters. The correspondence of the poet to his parents testifies to the gradual evolution of relations: openness in the statements of young Lesya is replaced by restraint, even seclusion and secrecy. These changes, in our opinion, were due to the disapproval of the parents of her passionate love in S. Merzhinsky, and later her extramarital relations with K. Kvitka. At the same time, a large number of various issues of public life, education, science, art, language and literature were raised in the correspondence of Lesia Ukrainka with mother.
Опис
Ключові слова
Леся Українка, Олена Пчілка, сімейне листування, творча біографія, Lesya Ukrainka, Olena Pchilka, family correspondence, creative biography
Цитування
Богдашина О. Відносини Лесі Українки та Олени Пчілки у родинному листуванні / О. Богдашина // Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки) [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. за матеріалами всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 25–26 лют. 2021 р. / Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького ; [наук. ред. Т. Єщенко]. – Львів, 2021. – С. 277–283.