Методи постановки голосу в класі професора Львівської консерваторії Валерія Висоцького

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті проаналізовано методику роботи із співацьким голосом видатного українського педагога, професора Львівської консерваторії Валерія Висоцького, серед учнів якого найбільшої слави набула Соломія Крушельницька. В статье проанализирована методика работы с певческим голосом выдающегося украинского педагога, профессора Львовской консерватории Валерия Высоцкого, среди учеников которого наиболее прславилась Соломия Крушельницкая. The article analyzes the method of working with the singing voice of a prominent Ukrainian teacher, professor of the Lviv Conservatory Valery Vysotsky, among whose students Solomiya Krushelnytska became the most famous.
Опис
Ключові слова
вокал, постановка голосу, методи постановки голосу, Валерій Висоцький, постановка голоса, методы постановки голоса, Валерий Высоцкий, vocals, voice staging, voice staging methods, Valery Vysotsky
Цитування
Шахін Н. О. Методи постановки голосу в класі професора Львівської консерваторії Валерія Висоцького / Н. О. Шахін // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеук. наук.-практ. конф., 16–17 черв. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 96–100.