Сложности в использовании русских предлогов

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті аналізуються окремі поширені в російському мовленні помилки у вживанні прийменників та причини виникнення цих помилок, пропонуються орфографічні й граматичні правила-рекомендації щодо попередження ненормованого використання цієї частини мови. В статье анализируются отдельные распространенные в русском языке ошибки в использовании предлогов и причины возникновения этих ошибок, предлагаются орфографические и грамматические правила-рекомендации относительно предупреждения ненормированного использования этой части речи. The article analyzes some common errors in the use of prepositions and the causes of these errors, as well as spelling and grammatical rules and recommendations to prevent the unregulated use of this part of the speech.
Опис
Ключові слова
прийменник, непохідний прийменник, похідний прийменник, предлог, производный предлог, непроизводный предлог, preposition, non-derivative preposition, derivative preposition
Цитування
Тельпуховская Ю. Н. Сложности в использовании русских предлогов / Ю. Н. Тельпуховская // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Теорія і методика навчання : проблеми та пошуки». – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 14. – С. 131–136.