Питання суспільної опіки дітей і молоді у творчому доробку І. І. Бецького

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського
Анотація
Розглядаються питання суспільної опіки дітей та молоді, що були актуальні наприкінці ХVIII століття. Аналіз історико-педагогічної літератури засвідчив, що І. І. Бецькой один із перших в історіографії висвітлив ідею виховання «нової породи» людей із числа не лише дітей-сиріт, безпритульних, підкидьків, але й серед закононароджених дворянського походження. Визначено, що новаторські ідеї педагога щодо всебічного виховання підростаючого покоління (підкинутих дітей, немовлят, сиріт, а також дітей із зубожілих сімей) стали теоретичною основою при організації мережі навчально-виховних закладів, зокрема Санкт-Петербурзького та Московського виховних будинків. The article deals with some issues of public care for children and youth which were relevant at the end of the 18th century. The analysis of historical and pedagogical literature showed that I. I. Betskoy was one of pioneers in historiography who highlighted the idea of education of a «new breed» of people from among not only orphans, homeless but also among legitimate children of the nobility. It has been proved that the innovative ideas of the teacher about comprehensive education of younger generation (foundlings, infants, orphans as well as children from impoverished families) became a theoretical basis for the organization of a network of educational institutions, such as St. Petersburg and Moscow Educational Houses.
Опис
Ключові слова
опіка, піклування, заклади суспільної опіки, Бецькой І. І., діти-сироти, безпритульні, незаконнонароджені, guardianship, trusteeship, institutions of public guardianship, Betskoy I., orphans, homeless children, illegitimate children
Цитування
Фомін В. В. Питання суспільної опіки дітей і молоді у творчому доробку І. І. Бецького / В. В. Фомін // Імідж сучасного педагога. – 2018. – № 1(178) – С. 75–78.