Сучасні аспекти особливостей розвитку та сюжетно-рольової гри у дітей із загальним недорозвиненням мовлення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній статті автором було розглянуто проблему розвитку особистості, ігрової діяльності та особливостей розвитку комунікативної взаємодії дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення. Розробка цієї проблеми сприяє вдосконаленню системи психолого-педагогічного супроводу дитини з мовними порушеннями і передбачає професійну співпрацю педагогів, психологів і логопедів. В данной статье автором была рассмотрена проблема развития личности, игровой деятельности и особенностей развития коммуникативного взаимодействия детей дошкольного возраста с нарушениями речи. Разработка этой проблемы способствует совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения ребенка с речевыми нарушениями и предусматривает профессиональное сотрудничество педагогов, психологов и логопедов. In this article, the author proved the modern aspects of the peculiarities of development and plot-role play in children with general speech underdevelopment. The development of this problem helps to improve the system of psychological and pedagogical support for a child with speech impairments and involves professional cooperation between teachers, psychologists and speech therapists. In this article the author considered the problem of personality development, play activity and peculiarities of development of communicative interaction of preschool children with speech disorders. The development of this problem helps to improve the system of psychological and pedagogical support for a child with speech impairments and involves professional cooperation between teachers, psychologists and speech therapists.
Опис
Ключові слова
сюжетно-рольові ігри, діти дошкільний віку, недорозвиненне мовлення, магістерські роботи, сюжетно-ролевые игры, дети дошкольного возраста, недоразвитие речи, магистерские работы, role-playing games, preschool children, speech underdevelopment, master's theses
Цитування
Білик К. В. Сучасні аспекти особливостей розвитку та сюжетно-рольової гри у дітей із загальним недорозвиненням мовлення / К. В. Білик // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 273–275.